Bel voor een afspraak:

Oisterwijk 013 528 34 46

Waalwijk 0416 74 00 01

Nuenen 040 741 00 08

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. We richten ons op de preventieve en de curatieve zorg van de spieren in het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen en mannen.  Deze spieren spelen een belangrijke rol in de houding, maar ook bij plassen, ontlasten en seksualiteit. Het bekken, de gewrichtsbanden en de bekkenbodem beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.

Bij welke klachten?
Stuitklachten en terugkerende lage rugklachten;
Ongewild verlies van urine en/of ontlasting;
Niet te onderdrukken aandrang om te plassen of te ontlasten, vaak plassen en/of ontlasten.
Bij herhaling moeizaam kwijt kunnen van ontlasting of moeizaam kunnen plassen, vaak samengaand met pijn;
Pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen;
Last van een zwaar gevoel of pijn in de onderbuik door verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen;
Bekkenpijn in de periode rondom de zwangerschap en bevalling;
Pijn bij het vrijen of problemen in de seksualiteit die te maken hebben met een verhoogde spanning in de bekkenbodem of doordat de spieren niet juist worden gebruikt;
Weinig gevoel en controle hebben in het buik- of bekkengebied;
Voor en na operaties in de onderbuik ( gynaecologisch, urologisch of colorectale operatie)

Hoe werkt de bekkenfysiotherapeut? 
Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht. De bekkenfysiotherapeut gaat uw vragen stellen over hoe het gaat met plassen, ontlasten, seksualiteit en de algemene gezondheid. Om de functie van de bekkenbodemspieren te beoordelen, kan een volgende keer een inwendig onderzoek worden uitgevoerd. Zo nodig kunnen we gebruik maken van de myofeedback of rectale ballontraining. De meerwaarde hiervan is om een optimale diagnostiek en feedback van de bekkenbodem oefeningen te geven. Dit wordt alleen in overleg met u toegepast. Daarnaast kan Mareille gebruik maken van dry needling technieken om blijvende ontspanning te creeeren in verharde spieren.

Vergoeding en verwijzing
Vaak wordt u naar een bekkenfysiotherapeut verwezen door een huisarts, verloskundige of specialist. Een verwijzing is niet altijd noodzakelijk, wel voor behandeling van urine-incontinentie. Op grond van de wet ‘Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie’ (DTF) kunt u ook op eigen initiatief, of op advies van een verloskundige, een afspraak maken. De zorgverzekeraar vergoedt 9 behandelingen uit de basisverzekering bij urine-incontinentie; voor andere bekkenbodemklachten ontvangt u alleen vergoeding als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie.

Hoe lang en hoe vaak behandeling?
De eerste behandeling duurt ongeveer 1 uur, waarbij alles in kaart wordt gebracht. Ook wordt dan alles uitgelegd en wordt een behandelplan opgesteld. De daarna opvolgende afspraak duurt een half uur. De frequentie kan variëren van 1x per week tot 1x per half jaar. De duur hangt af van de aard van de klacht, de motivatie om te oefenen en het resultaat.

Wie staat er voor u klaar bij fysiotherapiepraktijk van Sambeek Vorselaars?
Mijn naam is Mareille Broeders-Boekhorst en ben in 2006 afgestudeerd aan de post Hbo opleiding bekkenfysiotherapie aan de Erasmus Universiteit. Daarna heb ik nog de Master bekkenfysiotherapie afgerond bij de Somt te Amersfoort. Ik werk nu inmiddels al 10 jaar als bekkenfysiotherapeut. Hoe ruimdenkend wij ook zijn, als het gaat om klachten zoals urine- en/of ontlastingsverlies, pijn bij vrijen, verzakkingsklachten en obstipatie, heerst er nog steeds een taboe maar ook onbegrip om erover te praten. Helaas is soms die schaamte zo groot, dat men geen medische hulp durft te zoeken. Dat is jammer, omdat in veel gevallen professionele hulp uitkomst kan bieden. En dat terwijl er meer dan een miljoen Nederlanders mee te maken hebben. De bekkenbodem is een belangrijk onderdeel in het bewegingsapparaat en dat maakt ons vak boeiend en uitdagend. Ik ben heel blij met deze specialisatie en vind de samenwerking met de patiënt om de klacht zo goed mogelijk te verhelpen zeer boeiend en motiverend.

Registratie
Ik ben opgenomen in het kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) (www.defysiotherapeut.com) en van het NVFB (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg).

Samenwerking
Fysiotherapiepraktijk van Sambeek Vorselaars werkt samen met het Twee Steden ziekenhuis, het Elizabeth ziekenhuis en verloskundige praktijk Livive (www.livive.nl)

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.