Bel voor een afspraak:

Oisterwijk 013 528 34 46

Waalwijk 0416 74 00 01

Nuenen 040 741 00 08

Kwaliteit

Kwaliteit
Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en wij toetsen deze kwaliteit dan ook op continue basis. Hiermee streven wij er naar om de kwaliteit van zorg vanuit uw optiek als patiënt, te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is dus van essentieel belang!

Pluspraktijk en topzorg
In december 2013 en november 2015 hebben we het certificaat van Plus praktijk behaald, waar we als fysiotherapiepraktijk van Sambeek Vorselaars trots op zijn. Hiermee hebben we bewezen dat we kwalitatief hoogwaardig en doelmatig werken, zodat de patiënt de beste zorg kan verwachten. Bij een aantal zorgverzekeraars is fysiotherapiepraktijk van Sambeek-Vorselaars een voorkeurspraktijk. Dit betekent dat de kwaliteit van zorg die u krijgt bij fysiotherpiepratkijk van Sambeek-Vorselaars van kwalitatief hoog niveau is. Het aantal praktijken dat dit kwaliteitslabel heeft is in Nederland beperkt. Uiteraard zijn we dan ook erg trots dat wij sinds 2014 behoren tot deze selecte groep. Dit doen we om de zorg voor u steeds verder te verbeteren. Hiervoor worden we regelmatig getoetst door een onafhankelijk auditbureau. Fysiotherapiepraktijk van Sambeek Vorselaars is o.a. voorkeurspraktijk bij Achmea,  Agis Zorgverzekeringen, Zilveren Kruis, FBTO, Avero, Menzis, Anderzorg, CZ, de Friesland en UVIT.

Fysio Prestatie Monitor
Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, verstuurt een onafhankelijk en geaccrediteerd meetbureau, genaamd Fysio Prestatie Monitor (Qualizorg BV), dagelijks vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk zijn behandeld en vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Met de Fysio Prestatie Monitor waarborgen wij uw anonimiteit en de kwaliteit van de meting. Uw ingevulde vragenlijst wordt dus anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u (of uw kind) krijgt. Het kost u ongeveer 10-15 minuten om de vragenlijst in te vullen.

Heeft u recent een behandeling gehad bij onze praktijk en wilt u ook meewerken aan verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich aanmelden bij ons. U ontvangt een e-mail of brief met inloggegevens, waar u uw vragenlijst anoniem kunt invullen.

Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Fysio Prestatie Monitor door te mailen naar support@fysiomonitor.nl