Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Oefentherapie Cesar

‘Door de houding te verbeteren, kunnen genieten van uw dagelijks leven met minder of geen klachten.

Voor welke klachten

Ademhalingsklachten; arbeidsgerelateerde klachten; arm-nek-schouderklachten; Artrose; Bechterew; Chronische aandoeningen (zoals fybromyalgie); Heup-knie-voet klachten; Lage rugklachten; Neurologische aandoeningen (zoals een hernia, neurogene claudicatio); Orthopedische aandoeningen (zoals de ziekte van Scheuermann, scoliose); Overgewicht; Reumatische aandoeningen; Spierspanningshoofdpijn.

Wat houdt de specialisatie in

We lopen, staan, gaan zitten, staan weer op, bukken, tillen. Ieder persoon doet deze bewegingen op zijn eigen manier. Wat nou als een van deze houdingen of bewegingen pijnklachten geven. U uw werk niet meer kunt uitvoeren door de pijnklachten in uw nek of rug. Of u flinke hinder van de klachten ondervindt in uw dagelijks leven door pijnklachten aan bijvoorbeeld de knieën. Het lichaam heeft zijn grenzen. Door ongelukken, aandoeningen of belastend gebruik kunnen, ook op jonge leeftijd, klachten ontstaan. 

Oefentherapeut maakt u bewust van uw houdings- en bewegingspatroon en uw gewoontes. Wat gebeurt er tijdens het huishouden, als u loopt of andere bewegingen maakt? Hoe beweegt u tijdens uw werk? Welke spieren en gewrichten worden daarbij belast? De Oefentherapeut kijkt naar het gehele lichaam in relatie tot uw klacht. Door het verbeteren van uw houdings- en bewegingspatroon en doorbreken van negatieve patronen kunnen de klachten al flink verminderen. 

Opbouw behandeling

Na uw aanmelding, eventueel op advies van de huisarts of specialist, worden uw gegevens vastgelegd in het EDP*.  Daarna volgt een uitgebreid vraaggesprek (de anamnese) waarin uw klachten en de invloed van uw klachten op het dagelijks leven in kaart worden gebracht. Uit dit vraaggesprek wordt een hulpvraag geformuleerd. Aan de hand van deze hulpvraag wordt het onderzoek ingestoken. Er wordt gekeken naar uw staande houding en naar de bewegingen waarbij u klachten ervaart. Vervolgens wordt er een specifiek onderzoek uitgevoerd waarin gekeken wordt naar bijvoorbeeld de beweeglijkheid van de wervelkolom, van de nek, van de heup etc., dit is afhankelijk van uw klacht. Aan de hand van uw hulpvraag en de bevindingen uit het onderzoek wordt een behandeldoel- en plan opgesteld. Dit wordt met u besproken, als u akkoord gaat zal de behandeling gestart worden. In de behandeling krijgt u tips en oefeningen hoe u uw klachten kunt verminderen en uiteindelijk voorkomen. De tips en oefeningen kunt u direct toepassen in uw dagelijks leven. U leert hierdoor bewegen en een houding aannemen met een juiste belasting op de spieren en gewrichten. Door uw houding te verbeteren kunt u genieten van uw dagelijks leven met minder of geen klachten. 


Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. 

Vergoeding en verwijzing

Als u aanvullend verzekerd bent wordt de Oefentherapeutische behandeling bij Van Sambeek fysiotherapie vergoed. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De mate van vergoeding hangt af van de vorm van uw aanvullende verzekering. Wij kunnen u informeren over uw vergoeding. Neem voor specifieke informatie contact op met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Voor een behandeling van onze Oefentherapeut Cesar heeft u bij Van Sambeek fysiotherapie geen verwijzing nodig. Dit wordt DTO genoemd, wat staat voor Directe Toegankelijkheid Oefentherapie. Als u geopereerd bent, een chronische aandoening heeft die op de ‘chronische lijst fysiotherapie’ staat of als u een behandeling aan huis nodig heeft, dan stelt de zorgverzekeraar een verwijzing van uw arts of verwijzend specialist verplicht. U kunt met ons contact opnemen om meer informatie over de verwijzing te krijgen.

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra (Health City, Fit Factory, BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. In Oisterwijk werken we samen met sportpark Den Donk, waar FYSIO-ABC en hydrotherapie wordt gegeven. Daarnaast  zijn we aangesloten bij diverse netwerken, zoals ClaudicatioNET, ParkinsonNET, OncoNET, OrigGENE , beroepsverenigingen en werken we samen met artsen, tandartsen en specialisten (orthopeden, gynaecologen, kaakchirurgen) in de ziekenhuizen uit de omgeving. Onze Oefentherapeut Cesar is lid van de VvOCM* en staat ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici. 

*VvOCM is de Vereniging voor Oefentherapeut Cesar en Mensendieck. Dit is de beroepsvereniging van de Oefentherapeuten.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

“Samen met u ontdekken waar de klachten vandaan komen. Door het verbeteren van uw houdings- en bewegingspatroon weer kunnen genieten van het dagelijks leven”

Van Sambeek Fysiotherapie; Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.