Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Bekkenfysiotherapie

‘Het wordt als taboe ervaren, maar wat een opluchting (het lijkt wel een wonder) na meestal al de eerste behandeling.’

Bij welke klachten

Stuitklachten en terugkerende lage rugklachten, bekkenpijn, ongewild verlies van urine en/of ontlasting, niet te onderdrukken aandrang om te plassen of te ontlasten, vaak plassen en/of ontlasten,
bij herhaling moeizaam kwijt kunnen van ontlasting of moeizaam kunnen plassen, vaak samengaand met pijn, pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen, last van een zwaar gevoel of pijn in de onderbuik door verzakking van de blaas, baarmoeder of darmen, bekkenpijn in de periode rondom de zwangerschap en bevalling, pijn bij het vrijen of problemen in de seksualiteit die te maken hebben met een verhoogde spanning
in de bekkenbodem of doordat de spieren niet juist worden gebruikt, weinig gevoel en controle hebben in het buik- of bekkengebied, voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologisch, urologisch of colorectale operatie)

Wat houdt de specialisatie in

Bekkenfysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. We richten ons op de preventieve en de curatieve zorg van de spieren in het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij vrouwen en mannen. Deze spieren spelen een belangrijke rol in de houding, maar ook bij plassen, ontlasten en seksualiteit. Het bekken, de gewrichtsbanden en de bekkenbodem beïnvloeden elkaar wederzijds. Een klacht in het bekken kan leiden tot een functiestoornis in de bekkenbodem en omgekeerd.

Opbouw behandeling

Onze therapeut zal de eerste sessie tijdens een vraaggesprek, eventueel aangevuld met uw verwijzing en of beeldvormend onderzoek van uw arts of specialist uw fysieke ongemakken in kaart brengen en dit vastleggen in een EPD*. Vervolgens zal tijdens een lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met echografie of EMG een fysiotherapeutische diagnose gesteld worden. Indien geïndiceerd en als u dit op prijs stelt zal de therapeut tijdens de eerste sessie starten met behandelen. De therapeut zal dan na uw consult tijd vrij maken om uw onderzoeksgegevens verder te verwerken. De therapeut stelt samen met u doelen in een behandelplan op en zal een individueel behandeltraject met u starten. Als u wenst en het is geïndiceerd kunt u bij ons ook in kleine groepen een traject volgen. Als de doelen bereikt zijn of de behandeling wordt anderszins beëindigd zal de therapeut een afsluitend verslag naar uw huisarts sturen. 
Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. 

Specialisatie specifiek

Tijdens de eerste afspraak worden uw klachten in kaart gebracht. De bekkenfysiotherapeut gaat uw vragen stellen over hoe het gaat met plassen, ontlasten, seksualiteit en de algemene gezondheid. Om de functie van de bekkenbodemspieren te beoordelen, kan een volgende keer een inwendig onderzoek worden uitgevoerd. Zo nodig kunnen we gebruik maken van de myofeedback, echografie en/ of rectale ballontraining. De meerwaarde hiervan is om een optimale diagnostiek en feedback van de bekkenbodem oefeningen te geven. Dit wordt alleen in overleg met u toegepast. Daarnaast kan onze bekkenfysiotherapeut gebruik maken van dry needling technieken om blijvende ontspanning te creeeren in verharde spieren.

De eerste behandeling duurt ongeveer 30 minuten, waarbij alles in kaart wordt gebracht. Ook wordt dan alles uitgelegd en wordt een behandelplan opgesteld. De daarna opvolgende afspraak duurt een half uur. De frequentie kan variëren van 1x per week tot 1x per half jaar. De duur hangt af van de aard van de klacht, de motivatie om te oefenen en het resultaat.

Vergoeding en verwijzing

Als u aanvullend verzekerd bent wordt de behandeling bij Van Sambeek fysiotherapie vergoed. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De mate van vergoeding hangt af van uw vorm van uw aanvullende verzekering. Wij kunnen u informeren over uw vergoeding. Neem voor specifieke informatie contact op met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Voor een behandeling van de meeste klachten heeft u bij Van Sambeek fysiotherapie geen verwijzing nodig. Dit wordt DTF genoemd, wat staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Als u geopereerd bent, een chronische aandoening heeft die op de ‘chronische lijst fysiotherapie’ staat of als u een behandeling aan huis nodig heeft, dan stelt de zorgverzekeraar een verwijzing van uw arts of verwijzend specialist verplicht. De behandeling van urineverlies wordt vergoed uit de basisverzekering, bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op uw eigen risico. U kunt met ons contact opnemen om meer informatie over de verwijzing te krijgen.

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra(Health City, Fit Factory, BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. In Oisterwijk werken we samen met sportpark Den Donk, waar FYSIO-ABC en hydrotherapie wordt gegeven. Daarnaast  zijn we aangesloten bij diverse netwerken, zoals ClaudicatioNET, ParkinsonNET, OncoNET, OrigGENE , beroepsverenigingen en werken we samen met artsen, tandartsen en specialisten (orthopeden, gynaecologen, urologen, MDL artsen, chirurgen, kaakchirurgen) in de ziekenhuizen uit de omgeving.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

Samen gooien we het taboe overboord en kiest u voor uzelf, met vaak wonderlijk resultaat voor lijf en geest’ 

Van Sambeek Fysiotherapie; gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.