Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Neurorevalidatie

‘(Opnieuw) leren van dagelijkse vaardigheden.’

Bij welke klachten

Neurorevalidatie is een vorm van fysiotherapie voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel. Dit kan zijn na bijvoorbeeld een beroerte, een neurotrauma of een neurologische ziekte zoals bv. Multiple Sclerose. Patiënten kunnen problemen hebben met vaardigheden als lopen, aankleden, praten of concentratie. Dit is maar een fractie van de mogelijke problematiek. Fysiotherapie voor patiënten met een neurologische aandoening kenmerkt zich door de complexiteit van de aandoeningen op neurologisch gebied. Door de stoornis kan het denken en doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat een patiënt minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven vermindert.

Wat houdt de specialisatie in

Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van de mobiliteit, communicatie, eten en drinken en persoonlijke verzorging. Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na NAH. Naast fysiotherapie kunnen andere disciplines nodig zijn om de patiënt het beste te helpen. Wij hebben dan ook korte lijnen met o.a. oefentherapie Cesar en Mensendieck, logopedie en ergotherapie.

De fysiotherapeutische behandeling zal voornamelijk bestaan uit oefentherapie gericht op het (opnieuw) leren van functies en vaardigheden of het zo goed mogelijk behouden hiervan. Naast het oefenen in onze oefenzaal kunnen we ook gebruik maken van een zwembad. In sommige gevallen is het ook mogelijk dat de therapeut bij u aan huis komt voor behandeling.

Opbouw behandeling

Onze therapeut zal de eerste sessie tijdens een vraaggesprek, eventueel aangevuld met uw verwijzing en of beeldvormend onderzoek van uw arts of specialist uw fysieke ongemakken in kaart brengen en dit vastleggen in een EPD*. Bij de intake proberen we in beeld te brengen wat de grootste problemen zijn en waar u de meeste hinder van ondervindt . Vervolgens gaan we samen aan de slag om aan deze doelen te werken. Hoe de behandelingen er inhoudelijk uitzien is voor iedereen verschillend. De ene patiënt komt maar een aantal keer en gaat met adviezen en tips zelf aan de slag. De andere komt gedurende een langere periode wekelijks om samen met de therapeut te oefenen.

Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Vergoeding en verwijzing

Als u een verwijsbrief heeft van de neuroloog wordt de behandeling bij Van Sambeek fysiotherapie vergoed gedurende langere periode. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De mate van vergoeding hangt af van uw vorm van uw aanvullende verzekering. Wij kunnen u informeren over uw vergoeding. Neem voor specifieke informatie contact op met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Voor een behandeling van de meeste klachten heeft u bij Van Sambeek fysiotherapie geen verwijzing nodig. Dit wordt DTF genoemd, wat staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Als u geopereerd bent, een chronische aandoening heeft die op de ‘chronische lijst fysiotherapie’ staat of als u een behandeling aan huis nodig heeft, dan stelt de zorgverzekeraar een verwijzing van uw arts of verwijzend specialist verplicht. U kunt met ons contact opnemen om meer informatie over de verwijzing te krijgen.

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra(Health City, Fit Factory, BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. In Oisterwijk werken we samen met sportpark Den Donk, waar FYSIO-ABC en hydrotherapie wordt gegeven. Daarnaast  zijn we aangesloten bij diverse netwerken, zoals ClaudicatioNET/ Chronisch ZorgNET, ParkinsonNET, met Parkinson verpleegkundigen in het ETZ en het regionale Parkinsonnetwerk, OncoNET, OrigGENE , beroepsverenigingen en werken we samen met artsen, tandartsen en specialisten (orthopeden, gynaecologen, kaakchirurgen) in de ziekenhuizen uit de omgeving.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

Samen gaan we op weg om de dagelijkse vaardigheden weer op te kunnen pakken.”

Van Sambeek Fysiotherapie; Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.