Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

FYSIO-ABC

‘Met extra begeleiding op een leuke manier je zwemdiploma halen.’

Voor welke klachten

Voor kinderen die tijdens de zwemles geen of te weinig vooruitgang boeken. Waardoor ze de motivatie dreigen te verliezen en onzeker kunnen worden.

Wat houdt de specialisatie in

De FYSIO-ABC is een aanvulling op de reguliere zwemles. Deze wordt gegeven voor een gespecialiseerde kinderoefentherapeut. We richten ons tijdens de FYSIO-ABC op de slagen waar uw kind moeite mee ervaart. Er wordt gekeken wat de oorzaak is van de stagnatie op zowel motorisch, orthopedisch als neurologisch gebied. Daar zal de behandeling dan op gericht worden. Onze kinderoefentherapeut heeft na de opleiding Oefentherapie Cesar de gespecialiseerde opleiding tot Kinderoefentherapeut afgerond. 

Opbouw behandeling

Na de aanmelding, soms op advies van de zwemleerkracht, zal bij de intake de hulpvraag in kaart worden gebracht met u en uw kind. Aan de hand van die hulpvraag bekijken we welke (motorische) testen en kwalitatieve observaties nodig zijn. Na dit onderzoek wordt een behandeldoel- en plan opgesteld in overleg met u als ouder en waar mogelijk met uw kind. De behandeling vindt ten allen tijden plaats in het zwembad. De vaardigheden worden spelenderwijs en in de belevingswereld van uw kind aangeboden. Zodat uw kind (weer) plezier krijgt in het zwemmen. Gedurende het behandeltraject evalueren wij de voortgang regelmatig met u en de zwemleerkracht. Alle gegevens van uw kind worden vastgelegd in het EPD*


Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om de gegevens van uw kind vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. De gegevens van uw kind worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. 

Vergoeding en verwijzing

Kinderen onder de 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basis verzekering. Wanneer 18 behandelingen niet toereikend zijn, kan de aanvullende verzekering worden aangesproken. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De mate van de vergoeding van de aanvullende verzekering hangt af van uw aanvullende pakket. Wij kunnen u informeren over uw vergoeding. Neem voor specifieke informatie contact op met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Voor een behandeling van onze kinderoefentherapeut heeft u bij Van Sambeek fysiotherapie geen verwijzing nodig. Dit wordt DTO genoemd, wat staat voor Directe Toegankelijkheid Oefentherapie. Als uw kind een chronische aandoening heeft die op de ‘chronische lijst fysiotherapie’ staat, dan stelt de zorgverzekeraar een verwijzing van uw arts of verwijzend specialist verplicht. U kunt met ons contact opnemen om meer informatie over de verwijzing te krijgen.

Samenwerking

De FYSIO-ABC is tot stand gekomen in samenwerking met zwembad Den Donk. Er is een nauwe samenwerking tussen onze kinderoefentherapeut, de zwemleerkrachten en de teamleider van Den Donk. Daarnaast werken wij in de praktijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Onze kinderoefentherapeut is aangesloten bij de VvOCM*, ingeschreven bij het kwaliteitsregister en lid van het kinderplatform*.

*VvOCM is de Vereniging voor Oefentherapeut Cesar en Mensendieck. Dit is de beroepsvereniging van de Oefentherapeuten.

*Kinderplatform dit is de door de VvOCM opgericht voor alle kinderoefentherapeut. Op dit platform worden alle nieuwe ontwikkeling met betrekking tot de kinderoefentherapie gepubliceerd.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

“Samen zorgen we ervoor dat uw kind met plezier het zwemdiploma haalt.”

Van Sambeek Fysiotherapie; Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op; 013-5283446.