Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Medische Fitness

‘Blijf fit, ook na uw revalidatie.

Voor welke klachten

Heeft u gerevalideerd bij een van onze therapeuten of elders? Heeft u behoefte om, onder begeleiding van een fysio/oefentherapeut, te blijven sporten? Dan is onze medische fitness er voor u! De medische fitness is toegankelijk voor iedereen die na een revalidatie behoefte heeft aan begeleid sporten. Denk aan een revalidatie na hartproblemen, COPD, orthopedische problemen of  neurologische problemen.  

Wat houdt de specialisatie in

Tijdens de medische fitness gaat u zelfstandig aan de slag met een, speciaal voor u opgesteld, trainingsschema. Onze fysiotherapeut loopt rond om u te begeleiden bij vragen en het uitvoeren van uw trainingsschema. De medische fitness vindt plaats in de sportschool. Wij vragen u om een handdoek en sportschoenen mee te nemen, en uw schoenen te wisselen voordat u gaat sporten. U kunt een flesje water meenemen om tussendoor te drinken. 

Opbouw behandeling

Na uw aanmelding, eventueel op advies van de huisarts, specialist of een collega fysio/oefentherapeut, worden uw gegevens vastgelegd in het EPD*. Daarna volgt een kort vraaggesprek met uw doel voor de medische fitness. Vervolgens wordt een onderzoek uitgevoerd naar uw conditie en kracht. Naar aanleiding van deze gegevens wordt een trainingsprogramma voor u opgesteld. Dit trainingsschema wordt één op één met u doorgenomen. Als u bekend bent met het trainingsschema, kunt u deelnemen aan de medische fitness.

Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Vergoeding en verwijzing

Voor de medische fitness is geen verwijzing van een huisarts noodzakelijk. Dit wordt DTF/DTO genoemd, wat staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie/Oefentherapie. Als u geopereerd bent  of een chronische aandoening heeft die op de ‘chronische lijst fysiotherapie’ staat dan stelt de zorgverzekeraar een verwijzing van uw arts of verwijzend specialist verplicht. U kunt met ons contact opnemen om meer informatie over de vergoeding van de medische fitness. 

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra(Health City, Fit Factory, BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. In Oisterwijk werken we samen met sportpark Den Donk, waar FYSIO-ABC en hydrotherapie wordt gegeven. Daarnaast  zijn we aangesloten bij diverse netwerken, zoals ClaudicatioNET, Chronisch zorgNET, ParkinsonNET, OncoNET, OrigGENE , beroepsverenigingen en werken we samen met artsen, tandartsen en specialisten (orthopeden, gynaecologen, kaakchirurgen) in de ziekenhuizen uit de omgeving. Onze Oefentherapeut Cesar is lid van de VvOCM* en staat ingeschreven bij het kwaliteitsregister paramedici. 

*VvOCM is de Vereniging voor Oefentherapeut Cesar en Mensendieck. Dit is de beroepsvereniging van de Oefentherapeuten.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

“Samen trainen op ook na uw revalidatie fit en gezond te blijven.”

Van Sambeek Fysiotherapie: Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.