Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Covid-19 revalidatie

‘Hoe kunnen we u helpen in uw revalidatie na het doormaken van een corona-infectie.

Bij welke klachten

Na het doormaken van een infectie met het coronavirus (COVID-19), kunnen er  langdurig restverschijnselen blijven bestaan. U kunt last hebben van kortademigheid, vermoeidheid, spierzwakte en daarnaast kunt u veel beperkingen blijven ervaren in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Wat houdt de specialisatie in

Na een infectie met het coronavirus (al dan niet na een opname in het ziekenhuis) kan de fysiotherapeut u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining en spieroefeningen. Bij problemen met slijm opgeven kan de fysiotherapeut u een effectieve manier leren om het slijm los te krijgen. Ademoefeningen kunnen helpen kortademigheid te verminderen. Ook ontspanningsoefeningen kunnen helpen.  Dit alles wordt gegeven door een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in coronarevalidatie. Daarnaast hebben deze therapeuten al ervaring in het behandelen van COPD-patiënten. 

Naast de  fysiotherapeutische begeleiding kan het nodig zijn om evt een andere discipline in te schakelen. Hierbij kunt u denken aan een diëtiste, psycholoog, logopediste of ergotherapeut. Wij kunnen nauw samenwerken met deze disciplines om samen te werken aan een optimaal herstel 

Opbouw behandeling

Onze therapeut zal de eerste sessie starten met een vraaggesprek om daar uw fysieke klachten en uw beperkingen in het dagelijkse leven in kaart te brengen. Dit zullen we allemaal vastleggen in een EPD*. De tweede behandeling zullen we wat tests en metingen gaan uitvoeren om zo een beginstadium voor de training te hebben en stellen we samen met u doelen op voor de verdere behandeling. Hierna gaan we samen aan de slag om aan deze doelen te werken. Hoe de behandelingen er inhoudelijk uitzien is voor iedereen verschillend. De ene patiënt komt maar een aantal keer en gaat met adviezen en tips zelf aan de slag. De andere komt gedurende een langere periode wekelijks om samen met de therapeut te trainen.

Bij de mensen die wekelijks gaan komen, zullen we de tests en metingen van het begin regelmatig herhalen om zo te zien hoe uw fysieke gesteldheid is. Daarnaast kunnen we indien nodig op ieder moment bespreken met longverpleegkundige of longarts hoe uw situatie is. 

Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Vergoeding en verwijzing

Als u een verwijsbrief heeft van een arts wordt de behandeling bij Van Sambeek fysiotherapie vergoed gedurende een bepaalde periode en een bepaald aantal behandelingen. Wij kunnen u informeren over uw vergoeding, maar voor specifieke informatie kunt op het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra(Health City, Fit Factory, BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. Daarnaast  zijn we aangesloten bij het chronisch zorgnet 

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

“Samen gaan we op weg naar een goede revalidatie na uw covid-19 besmetting.”

Van Sambeek Fysiotherapie; Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.