Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

OriGENE: een leven zonder rugpijn

‘Een leven zonder rugpijn.’

Voor welke klachten

Rugklachten hebben allerlei oorzaken. Bijvoorbeeld na een eerder doorgemaakte hernia. Maar ook nadat u door uw rug bent gegaan of na acute spit. Vaak houdt de pijn wekenlang aan. De OriGENE-behandeling biedt dan uitkomst. Heeft u klachten die chronisch intermitterend worden genoemd? Dan heeft u al jarenlang last van uw rug, soms wat meer, soms wat minder. Ook dan is OriGENE er voor u !
Inmiddels zijn er incidenteel ook gunstige ervaringen opgedaan bij klachten als hamstring- en liesblessures, bekkenproblematiek, nekklachten en de daarmee samenhangende hoofdpijn. Bent u reumapatiënt of lijdt u aan de ziekte van Bechterew of Scheuermann? Buiten de acute fase kunt ook u goed reageren op de OriGENE-therapie.

Komt u in aanmerking?
In principe is de OriGENE-behandeling bedoeld voor alle patiënten met wat we noemen aspecifieke rugklachten. Daarmee bedoelen we hier dat er geen andere, vaak specialistische, behandeling noodzakelijk is. Meestal is er sprake van chronische rugklachten, dat wil zeggen dat de klachten langer dan twaalf weken bestaan, vaak zelfs jarenlang. Ons OriGENE apparaat staat in Oisterwijk

Wat houdt de specialisatie in

Veel mensen krijgen vroeg op laat last van rugklachten. Ze hebben allemaal 1 wens; soepel en pijnloos bewegen! OriGENE verhelpt de rugpijn. Centraal staat het OriGENE behandeltoestel. Hiermee volgen patiënten samen met een speciaal opgeleide fysiotherapeuten, een bijzondere vorm van kracht- en coordinatietraining. Op maat, dus volledig afgestemd op de individuele klacht, beperkingen en mogelijkheden van de patient. En dat maakt OriGENE uniek! OriGENE wordt binnen onze praktijk ingezet naast de reguliere behandeling.

Opbouw behandeling

Onze therapeut zal de eerste sessie tijdens een vraaggesprek, eventueel aangevuld met uw verwijzing en of beeldvormend onderzoek van uw arts of specialist uw fysieke ongemakken in kaart brengen en dit vastleggen in een EPD*. Vervolgens zal tijdens een lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met echografie of EMG een fysiotherapeutische diagnose gesteld worden. Indien geïndiceerd en als u dit op prijs stelt zal de therapeut tijdens de eerste sessie starten met behandelen. De therapeut zal dan na uw consult tijd vrij maken om uw onderzoeksgegevens verder te verwerken. De therapeut stelt samen met u doelen in een behandelplan op en zal een individueel behandeltraject met u starten. Wanneer OriGENE geïndiceerd is, dan zal er een traject opgezet worden, individueel afgestemd op uw klachten en behoeften.Als de doelen bereikt zijn of de behandeling wordt anderszins beëindigd zal de therapeut een afsluitend verslag naar uw huisarts sturen. 
Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. 

Vergoeding en verwijzing

Als u aanvullend verzekerd bent wordt de behandeling bij Van Sambeek fysiotherapie vergoed. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De mate van vergoeding hangt af van uw vorm van uw aanvullende verzekering. Wij kunnen u informeren over uw vergoeding. Neem voor specifieke informatie contact op met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Voor een behandeling van de meeste klachten heeft u bij Van Sambeek fysiotherapie geen verwijzing nodig. Dit wordt DTF genoemd, wat staat voor Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie. Als u geopereerd bent, een chronische aandoening heeft die op de ‘chronische lijst fysiotherapie’ staat of als u een behandeling aan huis nodig heeft, dan stelt de zorgverzekeraar een verwijzing van uw arts of verwijzend specialist verplicht. U kunt met ons contact opnemen om meer informatie over de verwijzing te krijgen.

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra (Health City, Fit Factory, BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. In Oisterwijk werken we samen met sportpark Den Donk, waar FYSIO-ABC en hydrotherapie wordt gegeven. Daarnaast  zijn we aangesloten bij diverse netwerken, zoals ClaudicatioNET, Chronisch zorgNET, ParkinsonNET, OncoNET, OrigGENE , beroepsverenigingen en werken we samen met artsen, tandartsen en specialisten (orthopeden, gynaecologen, kaakchirurgen) in de ziekenhuizen uit de omgeving.

Wie staat er voor u klaar bij Van Sambeek Fysiotherapie

“Sla een weg in naar een leven zonder rugpijn.”

www.lagerugklachten.nl

Van Sambeek Fysiotherapie; Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.