Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

COPD

‘Hoe kunnen we helpen uw kwaliteit van leven te verbeteren.’

Bij welke klachten

Als u COPD heeft, komt u vaak adem tekort. Door ontstekingen in uw longen gaan uw longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor krijgt u klachten als hoesten en benauwdheid. Dit kan als gevolg hebben dat u in uw dagelijkse leven steeds wat minder activiteiten kan uitvoeren en dat uw kwaliteit van leven steeds verder achteruit gaat. Om dit te voorkomen of mogelijk de kwaliteit van leven weer te verbeteren, kan er worden gestart met een traject van fysiotherapie.

Wat houdt de specialisatie in

COPD kan niet genezen worden, maar je kunt wel leren er zo goed mogelijk mee om te gaan. De fysiotherapeut  kan helpen je conditie op peil te brengen door inspanningstraining en spieroefeningen. Bij problemen met slijm opgeven kan de fysiotherapeut je een effectieve manier leren om het slijm lost te krijgen. Ademoefeningen kunnen helpen kortademigheid te verminderen. Ook ontspanningsoefeningen kunnen helpen.  Dit alles wordt gegeven door een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het behandelen van COPD-patiënten

Opbouw behandeling

Onze therapeut zal de eerste sessie starten met een vraaggesprek om daar u fysieke klachten en uw beperkingen in het dagelijkse leven in kaart te brengen. Dit zullen we allemaal vastleggen in een EPD*. De tweede behandeling zullen we wat tests en metingen gaan uitvoeren om zo een beginstadium voor de training te hebben en stellen we samen met u doelen op voor de verdere behandeling. Hierna gaan we samen aan de slag om aan deze doelen te werken. Hoe de behandelingen er inhoudelijk uitzien is voor iedereen verschillend. De ene patiënt komt maar een aantal keer en gaat met adviezen en tips zelf aan de slag. De andere komt gedurende een langere periode wekelijks om samen met de therapeut te trainen.

Bij de mensen die wekelijks gaan komen, zullen we de tests en metingen van het begin regelmatig herhalen om zo te zien hoe uw fysieke gesteldheid is. Daarnaast kunnen we indien nodig op ieder moment bespreken met longverpleegkundige of longarts hoe uw situatie is en of er evt wat veranderd moet worden aan de medicatie.

Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Vergoeding en verwijzing

Als u een verwijsbrief heeft van de longarts wordt de behandeling bij Van Sambeek fysiotherapie vergoed gedurende een bepaalde periode en een bepaald aantal behandelingen. Dit is afhankelijk van de ernst van de COPD en de hoeveelheid exacerbaties die u het afgelopen jaar heeft doorgemaakt . De vergoeding wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt wel het eigen risico.  Wij kunnen u informeren over uw vergoeding, maar voor specifieke informatie kunt op het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra(Health City, Fit Factory, BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. In Oisterwijk werken we samen met sportpark Den Donk, waar FYSIO-ABC en hydrotherapie wordt gegeven. Daarnaast  zijn we aangesloten bij diverse netwerken, zoals ClaudicatioNET, Chronisch ZorgNET, OncoNet en ParkinsonNET en  werken we samen met artsen, tandartsen en specialisten (longartsen, cardiologe, orthopeden, gynaecologen, kaakchirurgen) in de ziekenhuizen uit de omgeving.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

Samen werken we eraan om uw kwaliteit van leven zo optimaal te maken.”

Van Sambeek Fysiotherapie; Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.