Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Kinderoefentherapie Cesar

‘Zorgen dat uw kind weer onbezorgd en met plezier kan spelen en bewegen.

Voor welke klachten

Heeft uw kind moeite met leren fietsen of lukt het zwemmen niet? Is het schrift niet leesbaar, omdat het schrijven moeilijk gaat? Wil uw kind niet meedoen met de gymles of vindt hij/zij geen enkele sport leuk? Dan kan begeleiding van een kinderoefentherapeut uitkomst bieden. 

Wat houdt de specialisatie in

Een kinderoefentherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. We behandelen kinderen met motorische problemen wanneer deze en negatieve invloed hebben op het dagelijks leven. Deze motorische problemen kunnen op zich staan, maar ook veroorzaakt worden door een orthopedisch, neurologisch of gedragsprobleem. De kinderoefentherapeut kan de orthopedische, neurologische of gedragsproblemen niet verhelpen, maar het kind begeleiden in de motorische ontwikkeling. Als de klachten voortkomen uit een verstoord houdings- of bewegingspatroon, kan de kinderoefentherapeut hulp bieden. Onze kinderoefentherapeut heeft na de opleiding Oefentherapie Cesar de gespecialiseerde opleiding tot Kinderoefentherapeut afgerond. 

Opbouw behandeling

Na de aanmelding zal bij  de intake, samen met u en uw kind, de hulpvraag geformuleerd worden. Aan de hand van die hulpvraag bekijken we welke motorische onderzoeken en kwalitatieve observaties nodig zijn. Na dit onderzoek wordt een behandeldoel- en plan opgesteld in overleg met u als ouder en waar mogelijk met uw kind. In de behandeling wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld  van uw kind en worden vaardigheden spelenderwijs aangeboden. Zodat uw kind (weer) plezier krijgt in het bewegen, dit komt ten goede aan de motorische ontwikkeling. In de behandeling zal een vertaalslag worden gemaakt naar het dagelijks leven. Zodat de oefeningen thuis, op school, op het speelveld e.d. kunnen worden toegepast. Gedurende de behandeling evalueren wij het motorisch functioneren van uw kind regelmatig. Tussendoor zal  (waar nodig) overlegd worden met leerkrachten en andere specialisten. Alle gegevens van uw kind worden vastgelegd in het EPD*. 


Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om de gegevens van uw kind vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. De gegevens van uw kind worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt. 

Vergoeding en verwijzing

Kinderen onder de 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basis verzekering. Wanneer 18 behandelingen niet toereikend zijn, kan de aanvullende verzekering worden aangesproken. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De mate van de vergoeding van de aanvullende verzekering hangt af van uw aanvullende pakket. Wij kunnen u informeren over uw vergoeding. Neem voor specifieke informatie contact op met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Voor een behandeling van onze kinderoefentherapeut heeft u bij Van Sambeek fysiotherapie geen verwijzing nodig. Dit wordt DTO genoemd, wat staat voor Directe Toegankelijkheid Oefentherapie. Als uw kind een chronische aandoening heeft die op de ‘chronische lijst fysiotherapie’ staat, dan stelt de zorgverzekeraar een verwijzing van uw arts of verwijzend specialist verplicht. U kunt met ons contact opnemen om meer informatie over de verwijzing te krijgen.

Samenwerking

Waar nodig wordt contact gezocht met de leerkracht van uw kind of andere specialisten waar uw kind eventueel onder behandeling is geweest voor overleg. In de praktijk werken wij veel samen met de Hondsberg en met zwembad Den Donk waar FYSIO-ABC gegeven wordt. Daarnaast werken wij in de praktijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. We maken gebruik van een oefenzaal of sportfaciliteiten in de sportcentra (Health City, Fit Factory en BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. Onze kinderoefentherapeut is aangesloten bij de VvOCM*, ingeschreven bij het kwaliteitsregister en lid van het platform Kinderoefentherapie*.

*VvOCM is de Vereniging voor Oefentherapeut Cesar en Mensendieck. Dit is de beroepsvereniging van de Oefentherapeuten.

*Platform Kinderoefentherapeut is een onderdeel van de VvOCM. Het platform kinderoefentherapie ondersteunt en stimuleert kinderoefentherapeuten bij het leveren van doelmatige, transparante en efficiënte zorg.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

“Samen met uw kind (weer) plezier krijgen in bewegen en spelenderwijs ontwikkelen”

Van Sambeek Fysiotherapie; Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op; 013 528 34 46