Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Claudicatio intermittens; etalagebenen

‘Minder pijn of kramp tijdens bewegen.

Voor welke klachten

Etalagebenen is de volksterm voor ‘claudicatio intermittens’. De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd,    waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning bijvoorbeeld tijdens of na  wandelen, fietsen en traplopen. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.

Wat houdt de specialisatie in

Etalagebenen worden veroorzaakt door slagaderverkalking. Bij slagaderverkalking worden de wanden stugger en dikker, waardoor vernauwingen optreden. Deze verdikkingen, ook wel plaques genoemd, worden veroorzaakt door een opeenhoping van gladde spiercellen en cholesterol. Door de vernauwing in de slagaders van en naar de benen, gaat het bloed trager stromen en ontstaat er een zuurstoftekort in de beenspieren bij inspanning. Hierdoor ontstaan de klachten in de benen bij etalagebenen. Slagaderverkalking is in principe een ouderdomsziekte. Het verloopt geleidelijk, waardoor de meeste mensen er pas op latere leeftijd last van krijgen. Het verkalken van de slagaders kan echter sterk versneld optreden door een aantal factoren als roken, een te hoog cholesterolgehalte (en ongezonde voeding), te weinig lichaamsbeweging en diabetes mellitus.

Alhoewel bij etalagebenen de slagaders in de benen zijn verkalkt, betekent dit niet dat de overige slagaders in het lichaam niet zijn aangetast. Slagaderverkalking wordt daarom ook wel een systeemziekte genoemd: alle slagaders in het lichaam kunnen worden getroffen. Zo kunnen bijvoorbeeld de kransslagaders, die het hart van bloed voorzien, en de halsslagaders, die de hersenen van bloed voorzien, zijn aangetast. Dit kan leiden tot verschillende uitingsvormen en klachten, maar de onderliggende oorzaak is identiek: het dichtslibben van de slagaders.

De gespecialiseerde fysiotherapeut zal gesuperviseerde beweegtherapie  en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen)

Opbouw behandeling

Tijdens het intake gesprek worden uw medische voorgeschiedenis en uw behandeldoel besproken. Ook zal er een functie-onderzoek worden uitgevoerd. Dit wordt vastgelegd in een EPD* Vervolgens zal er eerst uitleg worden gegeven over de aandoening en daarna een looptest met verschillende vragenlijsten om zo uw beginsituatie vast te leggen. Deze test en vragenlijsten worden later herhaald om zo u vorderingen in kaart te brengen


Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Vergoeding en verwijzing

Deze behandeling wordt voor iedereen volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Wel heeft u voor deze klacht een verwijzing nodig van huisarts of specialist. Mocht het een behandeling aan huis zijn   dan moet aan huis op de verwijzing staan. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Neem voor specifieke informatie contact op met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. We zijn aangesloten bij het chronisch ZorgNET (voorheen ClaudicatioNet) Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra (Health City, Fit Factory en BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. In Oisterwijk werken we samen met sportpark Den Donk, waar FYSIO-ABC en hydrotherapie wordt gegeven. Daarnaast  zijn we samen met artsen en specialisten (orthopeden, sportartsen) in de ziekenhuizen uit de omgeving.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

“Samen zorgen we ervoor dat u met minder pijn en kramp kunt bewegen.”

www.chronischzorgnet.nl

Van Sambeek Fysiotherapie: Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.