Afspraak maken?

(013) 528 34 46
fysio@fysiotherapievansambeek.nl
ma t/m vr: 8.30 t/m 17.00 uur

Hartrevalidatie

‘Hoe kunnen we helpen uw werkzaamheden en hobby’s weer op te pakken na een hartoperatie of een hartinfarct.’

Bij welke klachten

Hartrevalidatie kan worden gedaan bij mensen die hartproblemen ervaren. Na het doormaken van een hartinfarct, na een dotterprocedure of na een bypassoperatie kan het zijn dat de conditie fors verminderd is. Ook kunnen angst of onzekerheid een belemmering zijn in het functioneren. Fysiotherapie kan u daar bij helpen. Uw cardioloog zal u dan doorverwijzen om dit traject te gaan volgen.

Wat houdt de specialisatie in

De behandeling zal in eerste instantie individueel plaatsvinden en afhankelijk van de aandoening en uw aanvangsniveau kan de behandeling wat langer of korter duren.  Mogelijk dat er dan ook in groepsverband geoefend kan worden. Over het algemeen zal het traject 4 tot 12 weken omvatten. Na het doorlopen van de hartrevalidatie bestaat er de mogelijkheid om door te trainen binnen onze medische fitness groep.

Opbouw behandeling

Onze therapeut zal de eerste sessie starten met een vraaggesprek om daar u fysieke klachten en uw beperkingen in het dagelijkse leven in kaart te brengen. Dit zullen we allemaal vastleggen in een EPD*. De tweede behandeling zullen we wat tests en metingen gaan uitvoeren om zo een beginstadium voor de training te hebben en stellen we samen met u doelen op voor de verdere behandeling. Hierna gaan we samen aan de slag om aan deze doelen te werken. Hoe de behandelingen er inhoudelijk uitzien is voor iedereen verschillend. De ene patiënt komt maar een aantal keer en gaat met adviezen en tips zelf aan de slag. De andere komt gedurende een langere periode wekelijks om samen met de therapeut te trainen.

Bij de mensen die wekelijks gaan komen, zullen we de tests en metingen van het begin regelmatig herhalen om zo te zien hoe uw fysieke gesteldheid is. 

Wij zijn door de zorgverzekeraars verplicht om uw gegevens vast te leggen in een elektronisch patiënten dossier. Uw gegevens worden met zorg en volgens de AVG verwerkt en zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Vergoeding en verwijzing

In de meeste gevallen worden de behandelingen vergoed, echter is dit wel afhankelijk van uw zorgverzekering. Wij kunnen u informeren over uw vergoeding, maar voor specifieke informatie kunt op het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar, zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Samenwerking

We werken natuurlijk nauw samen met alle specialistische therapeuten binnen onze praktijk. Daarnaast maken we gebruik van alle sportfaciliteiten en zwembaden in de sportcentra(Health City, Fit Factory, BasicFit) waarin we gesitueerd zijn. In Oisterwijk werken we samen met sportpark Den Donk, waar FYSIO-ABC en hydrotherapie wordt gegeven. Daarnaast  zijn we aangesloten bij diverse netwerken, zoals ClaudicatioNET, Chronisch ZorgNET, OncoNet en ParkinsonNET en  werken we samen met artsen, tandartsen en specialisten (longartsen, cardiologe, orthopeden, gynaecologen, kaakchirurgen) in de ziekenhuizen uit de omgeving.

Wie staat er voor u klaar bij van Sambeek Fysiotherapie

Samen werken we eraan om u na een hartinfarct of hartoperatie, weer de draad op te laten pakken”

Van SambeekFysiotherapie; Gewoon de beste zorg

Mocht u nog vragen hebben of een afspraak willen maken, neem contact met ons op: 013 528 34 46.